Milan Nikolic Izano

Lanac ljubavi

Štampano izdanje

2600,00

Lanac ljubavi je multimedijalno delo u formatu elek tronske knjige i štampane knjige u koloru. Čita se u dahu, sluša se duhom. Duhovna bajka koja vas iz prošlosti vodi u budućnost, a večno zadržava u sadašnjosti.